Máy Giặt 8kg

Hiển thị:
Trang

MÁY GIẶT Miele PW 5082 LP

MÁY GIẶT Miele PW 5082 LP

MÁY GIẶT Miele PW 5082 LP màu sắc màu xanh dương Quy mô hộ gia đình hộ gia đình nhỏ (1-2 người) Mức độ ồn thông thường Dữ li..

Liên hệ

MÁY GIẶT Miele PW 6080

MÁY GIẶT Miele PW 6080

MÁY GIẶT  Miele PW 6080 Quy mô hộ gia đình hộ gia đình trung bình (3-4 người) Mức độ ồn thông thường Dữ liệu nhãn năng lượng ..

Liên hệ

MÁY GIẶT Miele PW 6080 Laugenpumpe

MÁY GIẶT Miele PW 6080 Laugenpumpe

MÁY GIẶT Miele PW 6080 Laugenpumpe Quy mô hộ gia đìnhhộ gia đình trung bình (3-4 người) Mức độ ồn thông thường Dữ liệu nhãn năng lượng ..

Liên hệ

MÁY GIẶT Miele WCD130WPS

MÁY GIẶT Miele WCD130WPS

MÁY GIẶT Miele WCD130WPS màu sắc trắng Cửa sổ màu trắng Quy mô hộ gia đìnhhộ gia đình nhỏ (1-2 người) Dữ liệu nhãn năng lượng ..

Liên hệ

MÁY GIẶT Miele WMF111 WPS PWash 2.0

MÁY GIẶT Miele WMF111 WPS PWash 2.0

MÁY GIẶT Miele WMF111 WPS PWash 2.0 Quy mô hộ gia đình hộ gia đình trung bình (3-4 người) Mức độ ồn rất yên tĩnh Dữ liệu nhãn năng..

Liên hệ

MÁY GIẶT Miele WMG120 WPS TDos

MÁY GIẶT Miele WMG120 WPS TDos

MÁY GIẶT Miele WMG120 WPS TDos Quy mô hộ gia đình hộ gia đình nhỏ (2-3 người) Mức độ ồn rất yên tĩnh Dữ liệu nhãn năng lượng Sức chứa&..

Liên hệ

MÁY GIẶT Miele WWD 129 WPS

MÁY GIẶT Miele WWD 129 WPS

MÁY GIẶT Miele WWD 129 WPS màu sắc trắng Quy mô hộ gia đìnhhộ gia đình trung bình (3-4 người) Dữ liệu nhãn năng lượng Lớp hiệu quả ..

Liên hệ

MÁY GIẶT Miele WWD120WCS

MÁY GIẶT Miele WWD120WCS

MÁY GIẶT Miele WWD120WCS màu sắc trắng Màu sắc cửa sổ đen và trắng Quy mô hộ gia đìnhhộ gia đình nhỏ (1-2 người) Dữ liệu nh&atil..

Liên hệ

MÁY GIẶT Miele WWD320WPS

MÁY GIẶT Miele WWD320WPS

MÁY GIẶT Miele WWD320WPS màu sắc trắng Màu sắc cửa sổ bạc đen Quy mô hộ gia đìnhhộ vừa (3-4 người), hộ nhỏ (1-2 người) Mức độ ồn Yên lặ..

Liên hệ

Hiển thị từ 1 đến 9 của 9 (1 Trang)